1. Trang chủ
  2.  > 
  3. Máy tính Forex & CFD

Máy tính Forex & CFD

Với máy tính Profit/Loss (Forex)bạn có thể biết lãi lỗ của mình ngày để có thể đưa ra quyết định đầu tư.

Cùng với sự giúp đỡcủa máy tính margin bạn có thể tính và biết số tiền cần thiết để mở vị trí.